Web Analytics

Over Groningen

Over Groningen

De drie historische wijken Ommelander (Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier) waren oorspronkelijk grotendeels Fries bezet. Tegen de 15e eeuw was de meerderheid van de bevolking in deze gebieden echter overgestapt op het spreken van Nedersaksische dialecten. In dorpen als De Wilp, Opende, Kornhorn en Marum zijn nog wel wat Friestaligen, maar Groningen is over het algemeen de dunstbevolkte provincie van Nederland.

Link toevoegen

Link toevoegen